Công văn về việc sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì

Vui lòng nhấn vào đây để tải Công văn số 1402/STTTT-BCVT ngày 07/9/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng về việc sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì

Chia sẻ:

Công ty TNHH Thép BMB vietinbank trangdue Namdinhvu Airtec